Program

Gymnasiesärskolan - gymnasiesärskolan NP 1-4

Informationsblad

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet, NP 1-4, på Ösby erbjuder en yrkesförberedande utbildning som i huvudsak är inriktad på jordbruk, djurskötsel och skog. Den praktiska delen av utbildningen sker på skolans eget jordbruk med växtodling och djurskötsel av mjölkkor och grisar. På gården finns också stall för hästar och skolan har även ett djurhus för smådjur med fåglar, reptiler, fiskar och gnagare samt en liten djurpark.

Yrkesämnen
Syftet är att eleverna under det första året ska få en så bred orientering och utbildning som möjligt. Därefter utformas utbildningen till stor del efter elevernas individuella intressen och förutsättningar.
Några exempel på yrkesämnen är:
• Djur, Basmaskinkörning, Odling och Skog.
• Fastighet, anläggning och byggnation.
• Fordonsvård och godshantering.
• Hotell, restaurang och bageri.

Kärnämnen
Alla elever läser följande ämnen:
Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Naturkunskap, Idrott och hälsa och Estetisk verksamhet.

ArbetsPlatsLärande utbildning (APL)
Under utbildningstiden ingår praktik med minst 22 veckor. Praktiken genomförs främst i årskurs 3 och 4.

Ansökan och intagning
De flesta elever som går hos oss har tidigare gjort en 3-veckors ”prao”. Detta för att få en god inblick i hur utbildningen är upplagd innan ansökan görs och intagning sker.

Vill du ha mer information om utbildningen på Ösby är du välkommen att ringa till skolans expedition på tfn 0224-748803
eller direkt till oss på NP 1-4 på tfn 0224-748862.

 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Saladamm, 733 91 Sala. 0224-74 88 03.   Fax 0224-74 88 28.   osby@sala.se   www.osby.sala.se