Välkommen till Ösby!

Västmanlands Naturbruksgymnasium i Saladamm, 7 km nordost om Sala!

Här finns Naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog och Djur/Häst) och Byggprogrammet (Husbyggnad, Anläggning och Målare).
Båda programmen kan kompletteras med naturvetenskaplig fördjupning.
Utöver dessa finns Gymnasiesärskola
NP 1-4 och Gymnasiesärskola med IV.
Reklamfilm Ösby Naturbruksgymnasium
Välkommen på Öppet Hus!
lördagen 29/11 kl. 10:00 - 14:00

2014-10-14
Vi söker Instruktör/reparatör med verkstadsansvar
2014-08-26
Vi söker Naturbrukslärare
2014-03-05
Travdag på Ösby
2013-11-06
Gymnasiebilagan 2014
2011-08-01
Stall Hammarhagen
 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Saladamm, 733 91 Sala. 0224-74 88 03.   Fax 0224-74 88 28.   osby@sala.se   www.osby.sala.se