Välkommen till Ösby!

Västmanlands Naturbruksgymnasium i Saladamm, 7 km nordost om Sala!

Här finns Naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog och Djur/Häst) och Byggprogrammet (Husbyggnad, Anläggning och Målare).
Utöver dessa finns Gymnasiesärskola
NP 1-4 och Gymnasiesärskola med IV.
Reklamfilm Ösby Naturbruksgymnasium

2015-04-23
Ösbydagen 2015
2015-03-24
Debattartikel Naturbruk
2014-12-03
Älgjakt 2014
2014-11-04
Gymnasieval 2015
 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Saladamm, 733 91 Sala. 0224-74 88 03.   Fax 0224-74 88 28.   osby@sala.se   www.osby.sala.se