Välkommen till Ösby!

Västmanlands Naturbruksgymnasium i Saladamm, 7 km nordost om Sala!

Här finns Naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog och Djur/Häst) och Byggprogrammet (Husbyggnad, Anläggning och Målare).
Utöver dessa finns Gymnasiesärskola
NP 1-4 och Gymnasiesärskola med IV.
Reklamfilm Ösby Naturbruksgymnasium

2015-11-26
Vinnare av tävling skördelunch!
2015-10-01
Öppet Hus!
 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Saladamm, 733 91 Sala. 0224-74 88 03.   Fax 0224-74 88 28.   osby@sala.se   www.osby.sala.se