Välkommen till Ösby!

Västmanlands Naturbruksgymnasium i Saladamm, 7 km nordost om Sala!

Här finns Naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog och Djur/Häst) och Byggprogrammet (Husbyggnad, Anläggning och Målare).
Utöver dessa finns Gymnasiesärskola
NP 1-4 och Gymnasiesärskola med IV.

Reklamfilm Skogsutbildning
>>>Är du av rätta virket<<<

2017-08-28
Öppet hus
2017-05-08
Repotage skogsutbilning
2017-04-26
Framtidens Företagare
2017-04-18
Nu erbjuder vi D9-kurs till eleverna!
2016-08-20
Facebook ÖSBY
 
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium. Saladamm, 733 91 Sala. 0224-74 88 03.   Fax 0224-74 88 28.   osby@sala.se   www.osby.sala.se